ჩვენი ოფისი

მომავლის ლიდერები
IMPACT HUB, 8, ნინოშვილის ქუჩა, 0102
თბილისი, საქართველო.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: info@generationlot.org
ტელეფონი: +(995) 598 47 17 28